Nowości

Informujemy iż od 7.04.2015r. do 17.04.2015r … czytaj więcej

Data dodania: 07/04/2015

Firma Slick I Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zapraszają na spotkanie 25 marca 2015 godz 11:00

Sala konferencyjna UG Łuków ul.Świderska 12 z Krajowym Koordynatorem Systemowo Gr … czytaj więcej

Data dodania: 09/03/2015


Reklamacje

  1. Wszystkie towary oferowane w serwisie www.slick.com.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. O ile w opisie towaru nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej).
  2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej.
  3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej, a jeśli karta nie została wydana - ze sprzedawcą.
  4. Do postępowania w sprawach gwarancji i reklamacji, a także sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  5. Produkty posiadające wady fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu wadliwego towaru. Koszty wysyłki wymienionego towaru pokrywa sprzedawca. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość pieniężną zakupionego towaru. Poniesione przez kupującego koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić towar w obecności pracownika firmy kurierskiej i - w razie jego uszkodzenia - sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu jest koniecznym warunkiem dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia towaru podczas transportu. Reklamacje nie spełniające tego wymagania nie zostaną uwzględnione.
  7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  8. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.
  10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.
Czat z konsultantem on-line

Chat jest w trybie offline.
Wysłane przez Ciebie wiadomości zostaną
dostarczone, gdy chat przejdzie do trybu online.
Jesteśmy online od pn. do pt. od godz 8 do 16.

')