Nowości

Informujemy iż od 7.04.2015r. do 17.04.2015r … czytaj więcej

Data dodania: 07/04/2015

Firma Slick I Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zapraszają na spotkanie 25 marca 2015 godz 11:00

Sala konferencyjna UG Łuków ul.Świderska 12 z Krajowym Koordynatorem Systemowo Gr … czytaj więcej

Data dodania: 09/03/2015


Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.slick.com.pl, zwany dalej serwisem, jest portalem handlowym, pośredniczącą w transakcjach kupna-sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej www.slick.com.pl.
 2. Internetowy Sklep „SLICK” działający pod adresem www.slick.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej klimatyzatorów. Sklep SLICK prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Właścicielem internetowego sklepu ,,SLICK” jest Pan Marek Samulak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą: 21- 400 Łuków, ul Majewskiego 14. Numer REGON 030289081, NIP 825-126-09-61. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4649. Organem rejestrującym jest Burmistrz Miasta Łuków.
 4. Kontakt telefoniczny pod numerem 25 798 3936, jak również przy pomocy poczty elektronicznej: info@slick.com.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 5. Sprzedawcą produktów oferowanych w serwisie jest Właściciel serwisu.
 6. Wszystkie produkty dostępne w sklepie SLICK są nowe i oryginalne.
 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.slick.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Podane w serwisie ceny towarów są cenami brutto w złotych polskich.
 9. Firma SLICK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny za zamówienie na określony produkt nie będzie ono realizowane.
 10. Firma SLICK zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności, lub w przypadku braku towaru na magazynie.
 11. Termin wysyłki zamówionych towarów liczony od momentu potwierdzenia zamówienia, wynosi 7 dni roboczych , chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin. W przypadku złożenia zamówienia z wybraną przez Klienta formą płatności przelewem na rachunek firmy, zamówienie zostanie wysłane po potwierdzeniu wpływu kwoty wartości zamówienia na rachunek.
 12. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym, wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 13. Za wszystkie zakupione w serwisie towary sprzedawca wystawia fakturę VAT .
 14. Zapłata za towar uiszczana jest z góry przelewem, za pobraniem albo gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki.
 15. Złożenie zamówienia każdorazowo w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Biuro firmy otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00– 16.00. Kontakt: 692-084-754.
 17. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne i nie będą przez Właściciela serwisu udostępniane żadnym innym podmiotom - z wyłączeniem sprzedawcy oferującego w serwisie zamawiany przez kupującego produkt. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy danych.
 18. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot przyjmujemy tylko w przypadku, jeśli produkt nie był używany, zaś opakowanie nie może mieć śladów używania i zniszczenia: nie było otwierane, uszkodzone a naklejki zabezpieczające nie zostały zerwane. Jeżeli Klient otrzymał fakturę VAT, zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymaną wraz z nim fakturę. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem na podany numer konta lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. LOGOWANIE , SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w serwisie jest prawidłowe wypełnienie wszystkich kroków umieszczonego na stronie www.slick.com.pl formularza.
 2. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie swoich danych w celu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży przez Właściciela serwisu oraz przez sprzedawcę, o ile jest nim inny podmiot. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych przez Właściciela serwisu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta, co możliwe jest zarówno w momencie dokonywania rejestracji, jak i w późniejszym czasie.
 3. Zawartość witryny internetowej www.slick.com.pl pełni rolę informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie (wysłanie) zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, a jedynie złożenie oferty kupna wybranych produktów.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 6. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 16, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Po zweryfikowaniu złożonego zamówienia:
  1. na podany przez klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie zamówienia, oznaczające jego akceptację, lub,
  2. w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających natychmiastową realizację zamówienia, klient zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach; w takim przypadku dalsza realizacja zamówienia uzależniona będzie od indywidualnych ustaleń dokonanych z kupującym.
 9. Cenę obowiązującą i wiążącą uznaje się cenę podaną w przesłanym do kupującego potwierdzeniu zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia w przypadku towarów dostępnych w chwili składania zamówienia:
  1. w przypadku wyboru sposobu zapłaty przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę do zapłaty; po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany,
  2. w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany,
  3. jeśli wymagają tego specyficzny charakter produktu lub inne względy szczególne, realizacja zamówienia w każdym przypadku może zostać uzależniona od akceptacji potwierdzenia zamówienia (faktury pro-forma) przez kupującego; w takich przypadkach kupujący zostanie poinformowany o konieczności zaakceptowania otrzymanego potwierdzenia.
 11. Realizacja zamówienia w przypadku towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia:
  1. po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca wysyła do kupującego fakturę pro-forma, określającą kwotę do zapłaty; w przypadku nie wpłacenia ustalonej kwoty i we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane,
  2. w chwili, gdy transakcja może zostać sfinalizowana, sprzedawca informuje o tym kupującego,
  3. w przypadku wyboru sposobu zapłaty (pozostałej kwoty) przelewem z góry, sprzedawca wystawia kupującemu fakturę pro-forma, określającą kwotę pozostałą do zapłaty, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany,
  4. w przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem, wystawiany jest dokument sprzedaży i towar zostaje wysłany.
 12. Jeśli kupujący składa zamówienie zarówno na towary w danej chwili dostępne, jak i na towary niedostępne, ma możliwość wyboru sposobu wysyłki - jednorazowo w chwili, kiedy zrealizowanie całego zamówienia będzie możliwe, lub wysyłek częściowych. W przypadku wysyłek częściowych kupujący pokrywa koszty wszystkich zrealizowanych przesyłek.
 13. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny, koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od kupującego akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia zamówienia).
 14. Podany w serwisie termin dostawy towarów niedostępnych w chwili składania zamówienia jest jedynie terminem orientacyjnym. W szczególności mniejsze niż dwukrotne opóźnienie terminu realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do rezygnacji z zamówienia.
 15. Jeśli zakup towarów uzależniony jest od posiadania zezwolenia lub dozwolony jest wyłącznie dla określonych pomiotów (np. osób prowadzących działalność gospodarczą) warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie sprzedawcy odpowiedniego zezwolenia, dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej etc. Dostarczenie wymaganych dokumentów jest warunkiem wystawienia faktury pro-forma lub dokumentu sprzedaży a ich niedostarczenie skutkuje anulowaniem zamówienia. Dokumenty mogą być przesłane faxem lub e-mailem, o ile przepisy prawne nie wymagają przestawienia ich oryginałów lub potwierdzonych kopii.
 16. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 17. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 692-084-754, lub poprzez email : info@slick.com.pl
 18. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 19. Sprzedawca zobowiązuje się dokonania wysyłki towaru bez zbędnej zwłoki, od zaistnienia okoliczności stanowiących, wg postanowień niniejszego regulaminu, ostateczny warunek zrealizowania zamówienia.
 20. Za moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży uznaje się:
  1. zaksięgowanie na rachunku sprzedawcy zapłaty za towar - w przypadku zapłaty z góry za towar dostępny w chwili składania zamówienia,
  2. wystawienie dokumentu sprzedaży - w przypadku zapłaty przy odbiorze za towar dostępny w chwili składania zamówienia.
 21. Zarówno sprzedawcy jak i kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na warunkach określonych przez obowiązujące prawo.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu, Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarek:
  1. Internet Explorer 7.x lub wyższy;
  2. Mozilla Firefox 3.x lub wyższy.
 2. W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane, Usługodawca nie gwarantuje poprawności pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, a także w celu podniesienia komfortu korzystania z Serwisu, Usługodawca zaleca wykorzystywanie przeglądarek w najnowszych dostępnych wersjach.
 4. Do wykorzystywania pełnej funkcjonalności Serwisu niezbędne jest zainstalowanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader 7.x / Foxit Reader 2.x lub nowsze ich wersje), a także konieczne jest obsługa JavaScript i Cookies w przeglądarce internetowej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i Usług możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zablokowania Serwisu z ważnych powodów, jakimi są w szczególności:
  1. względy bezpieczeństwa;
  2. przyczyny niezależne od Usługodawcy, które mogłyby narazić Użytkownika lub Usługodawcę na szkodę;
  3. zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu wynikające ze zmian technologicznych, rozszerzenia Usług Serwisu lub rezygnacji z poszczególnych funkcjonalności.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do informacji zawartych w Serwisie, a wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które Usługodawca nie ma wpływu.

IV. PŁATNOŚĆ I PRZESYŁKI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich + podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Wysyłka towarów zamówionych za pośrednictwem serwisu www.slick.com.pl realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Zapłata za dokonane zakupy przez serwis www.slick.com.pl może być dokonywana :
  1. z góry, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, podany w trakcie składania zamówienia,
  2. gotówką przy odbiorze towaru.

V. USZKODZENIA PRZESYŁEK

 1. Bezwzględnie w obecności kuriera, w momencie odbioru należy sprawdzić stan jakościowy i ilościowy zawartości paczki wg swojego zamówienia.
 2. Jeżeli przesyłka (towar bądź opakowanie) nosi ślady mechanicznego uszkodzenia lub stwierdzamy brak ilościowy należy spisać z kurierem protokół szkodowy - stosowny formularz ma przy sobie kurier.
 3. W protokole szkodowym należy wpisać nazwy uszkodzonych/brakujących towarów.
 4. Reklamację należy zarejestrować niezwłocznie w naszej firmie w następujący sposób:
  1. powiadamiając nas telefonicznie o zaistniałej sytuacji,
  2. wysyłając protokół szkody,
  3. wysyłając skan/zdjęcie listu przewozowego,
  4. wysyłając zdjęcie uszkodzonego towaru/paczki,
  5. wysyłając oświadczenie o zrzeczeniu się praw do reklamowanego towaru i roszczeń względem niego na rzecz naszej firmy na adres: info@slick.com.pl
 5. Uszkodzoną przesyłkę należy odesłać do nas na nasz koszt w przeciągu 2 dni roboczych.
 6. Uszkodzoną przesyłkę należy zapakować w należyty sposób tak, aby nie uległa dalszym uszkodzeniom.
 7. Brak wyżej wymienionych czynności skutkuje brakiem podstaw do roszczeń reklamacyjnych wobec naszej firmy.
 8. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (z winy klienta). Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

VI. REKLAMACJA

 1. Wszystkie towary oferowane w serwisie www.slick.com.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. O ile w opisie towaru nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty wystawienia karty gwarancyjnej lub dokumentu sprzedaży (jeśli nie wystawiono karty gwarancyjnej).
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej, a jeśli karta nie została wydana - ze sprzedawcą.
 4. Do postępowania w sprawach gwarancji i reklamacji, a także sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Produkty posiadające wady fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia wady w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu wadliwego towaru. Koszty wysyłki wymienionego towaru pokrywa sprzedawca. W przypadku braku możliwości wymiany na nowy produkt, sprzedawca zwróci nabywcy równowartość pieniężną zakupionego towaru. Poniesione przez kupującego koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki należy sprawdzić towar w obecności pracownika firmy kurierskiej i - w razie jego uszkodzenia - sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu jest koniecznym warunkiem dochodzenia roszczeń w razie uszkodzenia towaru podczas transportu. Reklamacje nie spełniające tego wymagania nie zostaną uwzględnione.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonych od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 8. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.
 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

VII. GWARANCJA

 1. W sytuacji pojawienia się wad podczas należytego ( podstawowego) użytkowania produktu w terminie 2 lat od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy skontaktować się z sklepem poprzez email: info@slick.com.pl bądź telefonicznie.
 2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero dowodu zakupu, formularz reklamacyjny, a na osobnej kartce opis wady wraz z podpisem użytkownika urządzenia .
 3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
 4. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację drogą e-mailową bądź listownie.
 5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
 6. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne), firma SLICK skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

VIII. NEWSLETTER

 1. Osobom zainteresowanym oraz za uprzednią ich zgodą serwis wysyła pocztą elektroniczną biuletyny informujące o bieżących wydarzeniach w serwisie i aktualnej ofercie .
 2. Dokonanie subskrypcji biuletynu - jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Osoby, które dokonały subskrypcji biuletynu w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może też zostać umieszczone zdjęcie produktu podobnego .
 2. Właściciel serwisu zapewnia, że dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie informacje były prawdziwe i aktualne, co jednak nie wyklucza możliwości pojawienia się błędów. Z tego powodu ewentualne, błędne informacje umieszczone w serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczenia dostarczenia produktu zgodnego z przedstawioną, błędną specyfikacją. Jeśli zakupiony produkt nie posiada cech, o których zapewniał sprzedawca (serwis) nabywcy przysługuje prawo domagania się zwrotu pieniędzy lub - za zgodą sprzedawcy - wymiany na inny produkt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do właściwości produktu należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z pracownikiem serwisu.
 3. Specyfikacje towarów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

STAN PRAWNY NA 04.03.2012R

Czat z konsultantem on-line

Chat jest w trybie offline.
Wysłane przez Ciebie wiadomości zostaną
dostarczone, gdy chat przejdzie do trybu online.
Jesteśmy online od pn. do pt. od godz 8 do 16.

')